Facebook Pixel
Gtechniq

I1 V2 Smart Fabric

Gtechniq I1 V2 Smart Fabric

I1 Smart Fabric V2 binder seg individuelt til hvert fiber! Det gjør at stoffets struktur ikke blir forandret og at det får puste. Fungerer bra på kabriolet tak med lang holdbarhet. Eksempel på holdbarhet på soft-top kabriolet er hele 3 år!
Fra 269,- Før 339,-
Tilgjengelighet: På lager

in og kaffe ruller på overflaten og kan enkelt tørkes bort med en fuktig klut uten at det farger på stoffet.

Kan brukes på både innvendig og utvendig stoff.

 

Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Advarsel

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Unngå innånding av damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

GTechniq I1 Smart Fabric - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. GYEON

  Q²M WetCoat NEW
  Fra 175,-
 2. K2 Pro Detailing

  Lamp Protect
  69,-
 3. Gtechniq

  Easy Coat
  Fra 139,- Før 199,-
 4. P&S Detail Products

  Brake Buster Acid Free Wheel Cleaner
  Fra 129,-
 5. S100

  White Chain Spray 2.0
  Fra 129,-
 6. Detail Guardz

  Pad Washer
  690,- Før 890,-
 7. Poorboys World

  Natty's Paste Wax
  128,- Før 319,-
 8. North Detailing

  Car Foam
  Fra 70,- Før 139,-