Soft99 Glaco Mirror Coat Zero

Soft99 Glaco Mirror Coat Zero

Gtechniq I1 Smart Fabric AB

Gtechniq I1 Smart Fabric AB

Gtechniq

I1 V2 Smart Fabric

Gtechniq I1 V2 Smart Fabric

I1 Smart Fabric V2 binder seg individuelt til hvert fiber! Det gjør at stoffets struktur ikke blir forandret og at det får puste. Fungerer bra på kabriolet tak med lang holdbarhet. Eksempel på holdbarhet på soft-top kabriolet er hele 3 år!
Fra 288,- Før 339,-
Tilgjengelighet: På lager

in og kaffe ruller på overflaten og kan enkelt tørkes bort med en fuktig klut uten at det farger på stoffet.

Kan brukes på både innvendig og utvendig stoff.

 

Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Advarsel

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Unngå innånding av damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

GTechniq I1 Smart Fabric - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
ingen spørsmål enda
Anbefalte produkter
 1. Kwazar

  Mercury Super Pro+ 1 liter
  Fra 84,- Før 99,-
 2. Metro Vac

  Blaster Sidekick
  1487,- Før 1749,-
 3. GYEON

  Q²M Prep
  Utsolgt
 4. Koch Chemie

  Protector Wax - 1L
  492,- Før 579,-
 5. Soft 99

  New Fusso Coat 12 Months Wax Dark
  280,- Før 329,-
 6. Poorboy's World

  Natty's Paste Wax Red
  271,- Før 319,-
 7. North Detailing

  Ozongenerator
  2117,- Før 2490,-
 8. Rupes

  DA Fine poleringsmiddel
  Fra 195,- Før 229,-
Mer fra Gtechniq
 1. Gtechniq W8 Bug Remover

  Gtechniq

  Gtechniq W8 Bug Remover
  Fra 110,- Før 129,-
 2. Gtechniq Dual Layered Soft Foam Applicator

  Gtechniq

  Gtechniq Dual Layered Soft Foam Applicator
  33,- Før 39,-
 3. Gtechniq Crystal Serum Ultra

  Gtechniq

  Gtechniq Crystal Serum Ultra
  På lager
 4. Gtechniq C2v3 Liquid Crystal

  Gtechniq

  Gtechniq C2v3 Liquid Crystal
  Fra 94,- Før 110,-