Gtechniq

I1 V2 Smart Fabric

Gtechniq I1 V2 Smart Fabric

I1 Smart Fabric V2 binder seg individuelt til hvert fiber! Det gjør at stoffets struktur ikke blir forandret og at det får puste. Fungerer bra på kabriolet tak med lang holdbarhet. Eksempel på holdbarhet på soft-top kabriolet er hele 3 år!
Fra 339,-
Tilgjengelighet: På lager

in og kaffe ruller på overflaten og kan enkelt tørkes bort med en fuktig klut uten at det farger på stoffet.

Kan brukes på både innvendig og utvendig stoff.

 

Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Advarsel

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Unngå innånding av damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

GTechniq I1 Smart Fabric - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. North Detailing

  Spesialsvamp
  49,-
 2. Gtechniq

  Essential Maintenance Kit
  1290,-
 3. Metro Vac

  Blaster Sidekick
  1749,-
 4. North Detailing

  Leather Brush
  55,-
 5. Bilt-Hamber

  AutoClay Soft
  219,-
Mer fra Gtechniq
 1. Gtechniq MPR HotSwap Medium Pad - 160mm

  Gtechniq

  Gtechniq MPR HotSwap Medium Pad - 160mm
  59,- Før 119,-