Gtechniq

P1 Nanocomposite Polish

Gtechniq P1 Nanocomposite Polish

Ved en normal lakk korrigering er dette det eneste poleringsmiddelet du trenger! Etterlater en bra finish både ved maskinpolering og for hånd. P1 er kjent for gode resultater ved håndpolering, spesielt sammen med FP1 Tri Foam Polish Pad.
Fra 2190,-
Tilgjengelighet: På lager

pSystem fjerner vaskeriper og oksidering raskt vil med riktig kombo og teknikk gi en glansfull og hologramfri finish. 3S teknologien gjør at dette poleringsmiddelet gjør jobben av 3 vanlige poleringsmiddel!

P1 er et annerledes poleringsmiddel. Nano strukturen gjør at Gtechniq kan lage et poleringsmiddel nesten uten smøring. Det gir 3 store fordeler:

Det første er farten. Mange flere aktive partikler som jobber med overflaten gjør at korrigeringen går raskere og krever mindre av deg enn tradisjonelle poleringsmidler.

Det andre er at siden P1 poleringsmiddel er nesten helt uten smøring, vil det ikke fylle små riper i lakken. Det du ser er det du får. Andre poleringsmidler vil skjule de minste ripene i lakken.

Det siste er temperaturen. Overflaten varmes ikke opp like mye som ved tradisjonelle poleringsmidler. Dette betyr mindre sannsynlighet for ”brenning” av lakk. Det betyr også at du kan gå over samme området flere runder for å fjerne dypere riper.

Mer informasjon
ProdusentGtechniq
For raskest og best resultater anbefaler vi maskinpolering og bruk av pSystem HotSwap poleringsputer.

Advarsel

Inneholder: Alkoholer, C13-15, reaksjonsprodukter med N- [3-(dimetyl-metyl-silyl)-2-metylpropyl] - 1,2-etandiamin, glycidol og hydroksy-terminerte di-Me siloksaner.

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

 

Gtechniq P1 Nanocomposite Polish - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.