Gtechniq

T1 Tyre and Trim

Gtechniq T1 Tyre and Trim

Gtechniq T1 er noe så sjeldent som en holdbar dekkfornyer! Formulert for å gi dekksider, plast- og gummidetaljer et langvarig og naturlig utseende. For å oppnå en blankere finish kan man legge denne i 2-3 lag.
Fra 219,-
Tilgjengelighet: På lager

T1 er basert på nanoteknologi som gir vannavprellende egenskaper og holdbarhet som tidligere ikke har vært mulig å oppnå.

Fordeler med T1 Tyre and Trim:
- Super holdbarhet.
- Skitt- og vannavstøtende.
- Enkelt å justere glans. Ett lag gir matt finish, flere lag gir mer glans.

Sikkerhetsvarsler:

- Må ikke svelges.
- Hold den utenfor rekkevidde for barn.
- Unngå langvarig kontakt med hud
- Må ikke brukes på sykkel eller motorsykkel dekk!

Mer informasjon
ProdusentGtechniq
  1. Grundig rengjøring og tørk før påføring.
  2. Press litt T1 fra flasken og over på en påføringspute eller klut.
  3. Spre produktet jevnt på overflaten.
  4. Fjern overflødig produkt med en egen klut.
  5. Vent 10 minutter og påfør nytt lag for mer glans.

Advarsel

Inneholder: Hydrocarbons, C10-C12, iso alkanes, <2% aromatics.

Brannfarlig væske og damp. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Inneholder zirconium tetrabutanolat. Kan gi en allergisk reaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

 

Gtechniq T1 Tyre and Trim - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.