Bilt-Hamber Dynax UC Underbody Wax

Bilt-Hamber Dynax UC Underbody Wax

Bilt-Hamber

Dynax UB Underbody Wax

Bilt-Hamber Dynax UB Underbody Wax

Størrelse: 750 ml
Bilt-Hamber Dynax UB Underbody Wax danner en brun beskyttelseshinne med høye anti-korrosjonsegenskaper. Dynax UB gir en elastisk beskyttelse. Dette for å unngå at den slår sprekker og hindrer dermed også at salt og vann skaper korrosjon i disse sprekkene.
299,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
Produsent Bilt-Hamber
Størrelse 750 ml

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt: Vask med mye vann.

Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C.

 

Bilt-Hamber Dynax UB - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Menzerna

  Heavy Cut Compound 400 Green Line
  Fra 269,-
 2. Kwazar

  Mercury Super Pro+ 1 liter
  Fra 99,-
 3. Bilt-Hamber

  AutoClay Soft
  219,-
 4. GYEON

  Q²M Bug & Grime Remover
  Fra 119,-
 5. North Detailing

  Microfiber Buffing Towel
  Fra 29,-
 6. Rupes

  180 mm DA High Performance Pad
  Fra 119,- Før 149,-
 7. Gtechniq

  I1 V2 Smart Fabric
  Fra 339,-
Mer fra Bilt-Hamber
 1. Bilt-Hamber Deox-Gel

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Deox-Gel
  259,-
 2. Bilt-Hamber Hydrate 80

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Hydrate 80
  Fra 299,-
 3. Bilt-Hamber Korrosol

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Korrosol
  Fra 259,-
 4. Bilt-Hamber Auto-wash

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Auto-wash
  Fra 199,-