Poorboy's Black Hole Show Glaze

Poorboy's Black Hole Show Glaze

Bilt-Hamber Autofoam - 5 liter

Bilt-Hamber Autofoam - 5 liter

Bilt-Hamber

Dynax UB Underbody Wax

Bilt-Hamber Dynax UB Underbody Wax

Størrelse: 750 ml
Bilt-Hamber Dynax UB Underbody Wax danner en brun beskyttelseshinne med høye anti-korrosjonsegenskaper. Dynax UB gir en elastisk beskyttelse. Dette for å unngå at den slår sprekker og hindrer dermed også at salt og vann skaper korrosjon i disse sprekkene.

Produktet er ikke på lager

299,-
Tilgjengelighet: Utsolgt
Mer informasjon
ProdusentBilt-Hamber
Størrelse750 ml

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt: Vask med mye vann.

Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C.

 

Bilt-Hamber Dynax UB - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. North Detailing

  Premium Microfiber Wash Mitt
  139,-
 2. North Detailing

  Edgeless Microfiber Buffing Towel
  30,-
 3. Koch Chemie

  Orange Power 1 L
  449,-
 4. GYEON

  Q²M Bathe+
  Fra 219,-
 5. P-A

  Skumkanon

  Fra 649,-

  Til 1139,-

 6. P&S Detail Products

  Xpress Interior Cleaner
  Fra 129,-
 7. Bilt-Hamber

  Korrosol
  Utsolgt
 8. Kwazar

  Mercury Super Pro+ 1 liter
  Fra 99,-
Mer fra Bilt-Hamber
 1. Bilt-Hamber Auto QD

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Auto QD
  299,-
 2. Bilt-Hamber påføringspute

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber påføringspute
  29,-
 3. Bilt-Hamber Air Con Bomb Citrus

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Air Con Bomb Citrus
  219,-
 4. Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black
  598,-