Bilt-Hamber

Dynax UB Underbody Wax

Bilt-Hamber Dynax UB Underbody Wax

Størrelse: 750 ml
Bilt-Hamber Dynax UB Underbody Wax danner en brun beskyttelseshinne med høye anti-korrosjonsegenskaper. Dynax UB gir en elastisk beskyttelse. Dette for å unngå at den slår sprekker og hindrer dermed også at salt og vann skaper korrosjon i disse sprekkene.

Produktet er ikke på lager

299,-
Tilgjengelighet: Utsolgt
Mer informasjon
ProdusentBilt-Hamber
Størrelse750 ml

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt: Vask med mye vann.

Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C.

 

Bilt-Hamber Dynax UB - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Rupes

  180 mm DA High Performance Pad
  Fra 149,-
 2. Collinite

  Liquid Insulator Wax #845
  319,-
 3. North Detailing

  Premium Microfiber Wash Mitt
  139,-
 4. Gtechniq

  I1 V2 Smart Fabric
  Fra 339,-
 5. A1

  Speed Wax Plus 3
  299,-
 6. Buff and Shine

  Uro-Fiber Microfiberpad
  Fra 69,-
Mer fra Bilt-Hamber
 1. Bilt-Hamber Surfex HD

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Surfex HD
  Fra 199,-
 2. Bilt-Hamber AutoMitt

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber AutoMitt
  98,- Før 239,-
 3. Bilt-Hamber Air Con Bomb Citrus

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Air Con Bomb Citrus
  219,-
 4. Bilt-Hamber Finis Wax

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Finis Wax
  649,-