Bilt-Hamber Autofoam - 5 liter

Bilt-Hamber Autofoam - 5 liter

Gtechniq W2 Universal Cleaner Concentrate

Gtechniq W2 Universal Cleaner Concentrate

Bilt-Hamber

Surfex HD

Bilt-Hamber Surfex HD

Økende restriksjoner på bruk av løsemidler gjør at vannbaserte avfettingsmidler blir mer og mer vanlig. Dette har gjort det vanskelig å matche ytelsen til de mindre miljøvennlige produktene. Bilt-Hamber har derimot laget et produkt som overgår de fleste! Den er så sterk at den kan blandes med opptil 99% vann på enkle jobber!
Fra 199,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
Produsent Bilt-Hamber

Vi anbefaler følgende blandingsforhold:

1:20-1:40 Forvask
1:5-1:10 Fjerne gamle voks- og poleringsrester før ny voksing
1:10-1:20 Felgrens
1:10-1:15 Motorrom

Fare

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

 

Bilt-Hamber Surfex HD - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. North Detailing

  Microfiber Buffing Towel
  Fra 29,-
 2. North Detailing

  LE 45 mm Polishing Pads - Sett
  249,-
 3. Gold Nugget
  79,-
 4. Rupes

  UNO Pure
  Fra 179,-
 5. Koch Chemie

  Teerwäsche
  Fra 125,-
 6. North Detailing

  Car Foam
  Fra 139,-
Mer fra Bilt-Hamber
 1. Bilt-Hamber App-pads

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber App-pads
  29,-
 2. Bilt-Hamber Auto-balm

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Auto-balm
  349,-
 3. Bilt-Hamber Auto-wash

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Auto-wash
  Fra 199,-
 4. Bilt-Hamber AutoMitt

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber AutoMitt
  239,-