Gtechniq

C1 Crystal Lacquer

Gtechniq C1 Crystal Lacquer

Den ultimate lakkforseglingen! C1 Crystal Lacquer binder seg kjemisk til lakken og etterlater en langvarig og ekstremt UV-beskyttende overflate. Beskytter lakken mot vaskeriper! Varer opptil 10 ganger lenger enn vanlige forbrukerprodukter. 1 liter dekker 200 m2.
Fra 749,-
Tilgjengelighet: På lager
C1 Crystal Lacquer gir en ekstrem holdbarhet, beskytter i 36 måneder. Ingen andre lakkforseglinger kan konkurrere mot C1 når det gjelder holdbarhet, glans og beskyttelse! Siden Gtechniq C1 er en basecoat anbefales det å toppe den med en QD, voks eller annen topcoat. Da får man kombinert ripebestandighet og holdbarheten til C1 med gode vann- og smussavprellende fra topcoaten og man kan dermed kombinere det beste fra to verdener.
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

NB! Det anbefales å bruke opp flasken innen 3 måneder etter åpning for maksimal effekt av produktet. Holdbarheten forutsetter at produktet blir lagret i mørkt og tørt rom uten for store temperatursvingninger.

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

GTechniq C1 Crystal Lacquer - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Scangrip

  Sunmatch 3
  1990,-
 2. North Detailing

  PDA-15 900 W oscillerende poleringsmaskin
  2690,-
 3. Bilt-Hamber

  AutoClay Soft
  219,-
 4. Menzerna

  Super Finish 3500
  Fra 239,-
 5. Honey Combination

  Short Wool Pad
  Fra 79,-
 6. North Detailing

  Detailing Brush Large
  39,-
Mer fra Gtechniq
 1. Gtechniq Do not wash hanger

  Gtechniq

  Gtechniq Do not wash hanger
  19,-
 2. Gtechniq Umbrella

  Gtechniq

  Gtechniq Umbrella
  390,-
 3. Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner

  Gtechniq

  Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner
  Fra 110,-