Gtechniq

G-Wash

Gtechniq G-Wash

G-Wash er en høykonsentrert bilshampoo med svært god glid. Designet for å gi mest mulig renseeffekt uten å skade beskyttelsen.
Fra 159,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Advarsel

Inneholder: Alkohol C12-14 etoksylert sulfatert natriumsalt.

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

 

GTechniq G-Wash - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.