Facebook Pixel
Gtechniq

G1 ClearVision Smart Glass

Gtechniq G1 ClearVision Smart Glass

G1 ClearVision gjør det sikrere og mindre slitsomt å kjøre i regn, da den er svært skitt- og regnavstøtende. Gjør også at insektrester blir mye lettere å vaske av. G1 binder seg kjemisk til frontruten, noe som fører til en uslåelig holdbarhet. Varer i inntil 2 år eller 30 000 km! Medfølger påføringsputer.
Fra 199,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

På nye vinduer er det bare å rengjøre glasset og påføre G1 med påføringsputene fra Gtechniq. På gamle vinduer anbefales bruk av G4 Glass Nano Polish før påføring. Se også klipp fra YouTube: G1 påføring

Vi anbefaler 3 lag på front- og bakruten og 1 lag på siderutene.

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Ikke innånd damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

GTechniq G1 ClearVision Smart Glass - sikkerhetsdatablad

 

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

GTechniq G2 ClearVision Residue Remover - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Tilbehør
Anbefalte produkter
 1. K2 Pro Detailing

  Bela Pro Active Foam Blueberry
  Fra 115,-
 2. SGCB

  Car Cleaning Gun Multi Function
  1944,- Før 2990,-
 3. Koch Chemie

  Teerwäsche A
  Fra 125,-
 4. Koch Chemie

  Eulex M - 1L
  299,-
 5. Koch Chemie

  Orange Power 1 L
  449,-
 6. North Detailing

  Silk & Twist Drying Towel
  210,-
 7. Metro Vac

  Blaster Sidekick
  1749,-
 8. GYEON

  Q²M Prep
  Fra 159,-