Stoner Invisible Glass Clean & Repel

Stoner Invisible Glass Clean & Repel

Soft99 Ultra Glaco Rain Repellent 70 ml

Soft99 Ultra Glaco Rain Repellent 70 ml

Gtechniq

G1 ClearVision Smart Glass

Gtechniq G1 ClearVision Smart Glass

G1 ClearVision gjør det sikrere og mindre slitsomt å kjøre i regn, da den er svært skitt- og regnavstøtende. Gjør også at insektrester blir mye lettere å vaske av. G1 binder seg kjemisk til frontruten, noe som fører til en uslåelig holdbarhet. Varer i inntil 2 år eller 30 000 km!
Fra 199,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
Produsent Gtechniq

På nye vinduer er det bare å rengjøre glasset og påføre G1 med påføringsputene fra Gtechniq. På gamle vinduer anbefales bruk av G4 Glass Nano Polish før påføring. Se også klipp fra YouTube: G1 påføring

Vi anbefaler 3 lag på front- og bakruten og 1 lag på siderutene.

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Ikke innånd damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

GTechniq G1 ClearVision Smart Glass - sikkerhetsdatablad

 

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

GTechniq G2 ClearVision Residue Remover - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Poorboy's World

  Natty's Paste Wax
  159,- Før 319,-
 2. North Detailing

  Spesialsvamp
  49,-
 3. North Detailing

  Foam Lance

  Fra 449,-

  Til 1058,-

 4. Koch Chemie

  Alcaline Wheel Cleaner - 5 L
  629,-
 5. Koch Chemie

  Felgenblitz - 5 L
  749,-
 6. Bilt-Hamber

  Surfex HD
  Fra 199,-
 7. Flexipads

  Xtra Cutting Microfiber Pad
  Fra 82,- Før 109,-