Gtechniq

G1 ClearVision Smart Glass

Gtechniq G1 ClearVision Smart Glass

G1 ClearVision gjør det sikrere og mindre slitsomt å kjøre i regn, da den er svært skitt- og regnavstøtende. Gjør også at insektrester blir mye lettere å vaske av. G1 binder seg kjemisk til frontruten, noe som fører til en uslåelig holdbarhet. Varer i inntil 2 år eller 30 000 km! Medfølger påføringsputer.
Fra 199,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

På nye vinduer er det bare å rengjøre glasset og påføre G1 med påføringsputene fra Gtechniq. På gamle vinduer anbefales bruk av G4 Glass Nano Polish før påføring. Se også klipp fra YouTube: G1 påføring

Vi anbefaler 3 lag på front- og bakruten og 1 lag på siderutene.

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Ikke innånd damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

GTechniq G1 ClearVision Smart Glass - sikkerhetsdatablad

 

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

GTechniq G2 ClearVision Residue Remover - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. North Detailing

  Premium Microfiber Coating Towel
  Fra 39,-
 2. North Detailing

  Edgeless Microfiber Buffing Towel
  30,-
 3. A1

  Speed Wax Plus 3
  299,-
 4. Menzerna

  Medium Cut Polish 2500
  Fra 229,-
 5. North Detailing

  Ozongenerator
  2490,-
 6. GYEON

  Q²M Bug & Grime Remover
  Fra 119,-
 7. GYEON

  Q² View vindusforsegling
  379,-
 8. North Detailing

  SFX 135 mm Polishing Pad
  Fra 89,-
Mer fra Gtechniq
 1. Gtechniq M1 All Metal Polish

  Gtechniq

  Gtechniq M1 All Metal Polish
  175,-
 2. Gtechniq FPR HotSwap Finishing Pad

  Gtechniq

  Gtechniq FPR HotSwap Finishing Pad
  Fra 145,-
 3. Gtechniq L1 Leather Guard AB

  Gtechniq

  Gtechniq L1 Leather Guard AB
  Fra 129,-
 4. Gtechniq C2v3 Liquid Crystal

  Gtechniq

  Gtechniq C2v3 Liquid Crystal
  Fra 215,-