GYEON Q² View vindusforsegling

GYEON Q² View vindusforsegling

Gtechniq

G5 Clear Vision Glass Coat

Gtechniq G5 Clear Vision Glass Coat

Størrelse: 100 g

Gtechniq G5 er formulert for å gi den aller beste skitt- og vannavstøtende beskyttelsen. Gjør også at insektrester blir mye lettere å vaske av. En behandling varer i inntil 5 måneder. Kan også benyttes til pleksiglass.

169,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
Produsent Gtechniq
Størrelse 100 g

Advarsel

Brannfarlig væske og damp.  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

Gtechniq G5 ClearVision Glass Coat - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Alternative produkter

Vindusforseglingskit G5
349,- Før 418,-
Anbefalte produkter
 1. Liquid Elements

  A1000 V2
  3790,-
 2. Rupes

  DA Coarse poleringsmiddel
  Fra 249,-
 3. North Detailing

  Microfiber Buffing Towel
  Fra 29,-
 4. GYEON

  Q²M Prep
  Fra 159,-
 5. Gtechniq

  C5 Wheel Armour
  Fra 399,-
 6. Koch Chemie

  Gummifix 1 L
  249,-