Gtechniq

G5 Clear Vision Glass Coat

Gtechniq G5 Clear Vision Glass Coat

Størrelse: 100 g

Gtechniq G5 er formulert for å gi den aller beste skitt- og vannavstøtende beskyttelsen. Gjør også at insektrester blir mye lettere å vaske av. En behandling varer i inntil 5 måneder. Kan også benyttes til pleksiglass.

169,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentGtechniq
Størrelse100 g

Advarsel

Brannfarlig væske og damp.  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

Gtechniq G5 ClearVision Glass Coat - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Alternative produkter

Vindusforseglingskit G5
399,- Før 491,-
Anbefalte produkter
 1. Rupes

  UNO Pure
  Fra 179,-
 2. Metro Vac

  Blaster Sidekick
  1749,-
 3. QuickJack

  BL-5000SLX
  16990,- Før 19990,-
 4. North Detailing

  Leather Brush
  55,-
 5. P21S

  HIGH END Felgrens
  Fra 219,-
 6. North Detailing

  Detailing Brush Large
  39,-
 7. Poorboy's World

  Wheel Sealant
  199,-
 8. Scangrip

  Sunmatch 3
  1890,-
Mer fra Gtechniq