Facebook Pixel
Collinite

Liquid Fleetwax #870

Collinite Liquid Fleetwax #870

Størrelse: 473 ml (16 oz)
Collinite Liquid Fleetwax! Voks med rensende egenskaper. Beskytter mot UV-stråling og salt gjennom hele sesongen - om ikke hele året. Garantert lang beskyttelse og fin glans!
299,- Før 389,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProduktnavnLiquid Fleetwax #870
Antall per kartong12
ProdusentCollinite
Størrelse473 ml (16 oz)
Kan påføres med maskin eller for hånd. Fjern produktet før det får tørket helt inn på overflaten.

Advarsel

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

Collinite Liquid Fleetwax - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Tilbehør
Anbefalte produkter
 1. GYEON

  Q²M Restart Wash
  Fra 189,-
 2. Oscillerende Poleringspakke 140 mm
  1390,- Før 1749,-
 3. North Detailing

  Microfiber Coating Applicator
  39,-
 4. Interiørpakke
  990,- Før 1155,-
  Utsolgt
 5. SGCB

  Ultimate Tool Board
  790,-
 6. Gtechniq

  HALO Flexible Film Coating
  Fra 849,-
 7. Poorboys World

  Natty's Paste Wax
  419,-
 8. P21S

  HIGH END Felgrens
  Fra 189,- Før 239,-