Collinite

Liquid Fleetwax #870

Collinite Liquid Fleetwax #870

Størrelse: 473 ml (16 oz)
Collinite Liquid Fleetwax! Voks med rensende egenskaper. Beskytter mot UV-stråling og salt gjennom hele sesongen - om ikke hele året. Garantert lang beskyttelse og fin glans!
255,- Før 329,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentCollinite
Størrelse473 ml (16 oz)
Kan påføres med maskin eller for hånd. Fjern produktet før det får tørket helt inn på overflaten.

Advarsel

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

Collinite Liquid Fleetwax - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Gtechniq

  G1 ClearVision Smart Glass
  Fra 199,-
 2. GYEON

  Q²M Leather Brush
  59,-
 3. North Detailing

  Detailing Brush Small
  29,-
 4. Gtechniq

  EXOv4 Ultra Durable Hybrid Coating
  Fra 829,-
 5. Bilt-Hamber

  Korrosol
  Fra 1049,-
 6. QuickJack

  BL-6000XLT
  18990,- Før 23990,-
 7. A1

  Speed Wax Plus 3
  299,-
Mer fra Collinite
 1. Collinite Boat Wax #925

  Collinite

  Collinite Boat Wax #925
  319,-
 2. Collinite Super Double Coat Wax

  Collinite

  Collinite Super Double Coat Wax
  Fra 325,-