Facebook Pixel
Collinite

Liquid Fleetwax #870

Collinite Liquid Fleetwax #870

Størrelse: 473 ml (16 oz)
Collinite Liquid Fleetwax! Voks med rensende egenskaper. Beskytter mot UV-stråling og salt gjennom hele sesongen - om ikke hele året. Garantert lang beskyttelse og fin glans!
389,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProduktnavnLiquid Fleetwax #870
ProdusentCollinite
Størrelse473 ml (16 oz)
Kan påføres med maskin eller for hånd. Fjern produktet før det får tørket helt inn på overflaten.

Advarsel

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

Collinite Liquid Fleetwax - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Tilbehør
Anbefalte produkter
 1. North Detailing

  Microfiber Buffing Towel
  Fra 35,-
 2. Rupes

  Bigfoot LHR15 MKIII Lux Kit
  8990,- Før 11290,-
 3. Poka Premium

  PRO Detailing Tralle
  3290,- Før 3890,-
 4. North Detailing

  Detailing Brush Small
  29,-
 5. GYEON

  Q²M Bug & Grime Remover
  Fra 139,-
 6. N09

  Side Bucket
  Fra 189,-
 7. Rupes

  180 mm DA High Performance Pad
  Fra 159,- Før 199,-
 8. SGCB

  Foldable Crate
  590,-