Soft99 Fusso Coat 12 Months - Dark

Soft99 Fusso Coat 12 Months - Dark

Collinite

Liquid Fleetwax #870

Collinite Liquid Fleetwax #870

Størrelse: 473 ml (16 oz)
Collinite Liquid Fleetwax! Voks med rensende egenskaper. Beskytter mot UV-stråling og salt gjennom hele sesongen - om ikke hele året. Garantert lang beskyttelse og fin glans!
255,- Før 329,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentCollinite
Størrelse473 ml (16 oz)
Kan påføres med maskin eller for hånd. Fjern produktet før det får tørket helt inn på overflaten.

Advarsel

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

Collinite Liquid Fleetwax - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
ingen spørsmål enda
Anbefalte produkter
 1. North Detailing

  PDA-15 900 W oscillerende poleringsmaskin
  2287,- Før 2690,-
 2. Scangrip

  Sunmatch 3
  1607,- Før 1890,-
 3. Bilt-Hamber

  Korrosol
  Fra 220,- Før 259,-
 4. GYEON

  Q² Rim felgforsegling
  441,- Før 519,-
 5. North Detailing

  Premium Microfiber Coating Towel
  Fra 33,- Før 39,-
 6. Komplett poleringspakke PDA-15
  3990,- Før 5304,-
 7. Loew-Cornell

  Fine Line Painting Pen
  254,- Før 299,-
 8. Gtechniq

  Crystal Serum Light
  Fra 842,- Før 990,-
Mer fra Collinite
 1. Collinite Super Double Coat Wax

  Collinite

  Collinite Super Double Coat Wax
  Fra 276,- Før 325,-
 2. Collinite Liquid Insulator Wax #845

  Collinite

  Collinite Liquid Insulator Wax #845
  271,- Før 319,-
 3. Collinite Marque D'Elegance 915

  Collinite

  Collinite Marque D'Elegance 915
  501,- Før 589,-
 4. Collinite #520 ‘Mister Collins’ Detailer

  Collinite

  Collinite #520 ‘Mister Collins’ Detailer
  169,- Før 199,-