Soft99 Fusso Coat 12 Months - Dark

Soft99 Fusso Coat 12 Months - Dark

Collinite

Liquid Fleetwax #870

Collinite Liquid Fleetwax #870

Størrelse: 473 ml (16 oz)
Collinite Liquid Fleetwax! Voks med rensende egenskaper. Beskytter mot UV-stråling og salt gjennom hele sesongen - om ikke hele året. Garantert lang beskyttelse og fin glans!
255,- Før 329,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
Produsent Collinite
Størrelse 473 ml (16 oz)
Kan påføres med maskin eller for hånd. Fjern produktet før det får tørket helt inn på overflaten.

Advarsel

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

Collinite Liquid Fleetwax - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Bilt-Hamber

  Korrosol
  Fra 259,-
 2. North Detailing

  Microfiber Chenille Wash Mitt
  59,-
 3. Gtechniq

  G5 Clear Vision Glass Coat
  169,-
 4. Gtechniq

  Crystal Serum Light
  Fra 990,-
 5. Gold Nugget
  79,-
 6. GYEON

  Q²M SilkDryer - Large
  269,-
 7. North Detailing

  Edgeless Microfiber Buffing Towel
  30,-
Mer fra Collinite
 1. Collinite Super Double Coat Wax

  Collinite

  Collinite Super Double Coat Wax
  Fra 325,-
 2. Collinite Boat Wax #925

  Collinite

  Collinite Boat Wax #925
  319,-