Gtechniq

M1 All Metal Polish

Gtechniq M1 All Metal Polish

Størrelse: 100 ml
Gtechniq M1 All Metal Polish er spesialdesignet for å gi en blank og klar finish på alle typer metall uten å matte ned eller lage microriper på overflaten.
175,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentGtechniq
Størrelse100 ml

Kan brukes på messing, kobber, aluminium, rustfritt stål, krom, sølv med mer. Bør ikke brukes i direkte sollys.

Rist flasken godt før bruk.

Sikkerhetsanvisninger:

 • Hold flasken utenfor barns rekkevidde
 • Skadelig ved svelging. Sørg for å drikke mye vann og oppsøk legge ved svelging.
 • Unngå kontakt med hud og øyne. Ved kontakt med øynene bør lege kontaktes.

Advarsel

Inneholder: destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette.

Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hender grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt vernehansker/vernebriller.

Ved svelging: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Skyll munnen.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann. Bruk fuktighetskrem.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

 

Gtechniq M1 All Metal Polish - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. North Detailing

  Detailing Brush Large
  39,-
 2. North Detailing

  Edgeless Microfiber Buffing Towel
  30,-
 3. Gtechniq

  G1 ClearVision Smart Glass
  Fra 199,-
 4. Gtechniq

  G5 Clear Vision Glass Coat
  169,-
 5. Autobrite

  Ceramic Magiseal
  Fra 271,- Før 339,-
Mer fra Gtechniq
 1. Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer

  Gtechniq

  Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer
  Fra 399,-
 2. Gtechniq Marine Ceramic Top

  Gtechniq

  Gtechniq Marine Ceramic Top
  Fra 1390,-
 3. Gtechniq C1 Crystal Lacquer

  Gtechniq

  Gtechniq C1 Crystal Lacquer
  Fra 749,-