Gtechniq

W6 Iron & General Fallout Remover

Gtechniq W6 Iron & General Fallout Remover

Gtechniq W6 Iron and General Fallout Remover er en dedikert metallpartikkelfjerner som løser opp metallpartikler som bremse- og piggstøv. Svært effektiv og blir lilla når den agerer og løser opp metallpartiklene.
Fra 110,-
Tilgjengelighet: På lager
I tillegg til dette gir W6 også en korrosjonshemmende egenskap på overflaten for å bekjempe virkningene av surt nedbør. W6 er gel-aktig og vil derfor henge godt, også på vertikale flater.
Mer informasjon
ProdusentGtechniq

Advarsel

Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt vernehansker.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Skyll munnen.

 

GTechniq W6 Iron & General Fallout Remover - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.