S100

White Chain Spray - 75 ml

S100 White Chain Spray - 75 ml

S100 White Chain Spray

Extreme adhesion and operational performance
  • Extremely high wear protection, even at maximum stress
  • Significantly extends the useful life of chain, chain wheel and gear
  • Optimal grease performance at -30° to +110°C enables an extremely smooth running performance
  • With PTFE
  • High wash-off resistance (rain rides)
  • Excellent corrosion protection, effectively counteracting fretting corrosion
  • O/X/Z ring tested and compatible
  • Clean appearance
  • Smaller refillable 75ml can for on-the-road applications
75,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentS100

FARE

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.