Bilt-Hamber

Auto-Wheel

Bilt-Hamber Auto-Wheel

Svært effektiv felgrens fra Bilt-Hamber! Fjerner inngrodde og fastbrente metallpartikler fra bremsene på en rask og effektiv måte. Gir en lilla blødende effekt når den løser opp metallpartiklene.
Fra 259,-
Tilgjengelighet: På lager
Mer informasjon
ProdusentBilt-Hamber
Bilt-Hamber Auto-Wheel er PH-nøytral. Det gjør Auto-Wheel til en trygg og effektiv måte å holde felgene dine rene på!

Fare

Gir alvorlig øyeskade.

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege.

 

Bilt-Hamber Auto-Wheel - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.