Bilt-Hamber

Electrox zinkgrunning

Bilt-Hamber Electrox zinkgrunning

Størrelse: 400 ml
Bilt-Hamber zinkgrunning beskytter stålet mot korrosjon. Danner en beskyttelseshinne av 90% zink. Det er blitt bevist gjennom tusenvis av timer med spraying av saltvann at coatinger med høyt innhold av zink gir best beskyttelse av stålet.

Produktet er ikke på lager

259,-
Tilgjengelighet: Utsolgt

Electrox er spesielt godt egnet på understell, havneanlegg, bryggepåler og annet stål som er hardt utsatt for saltvann og andre forurensninger.

Dekkevne: 8-10 m3 per liter

Mer informasjon
ProdusentBilt-Hamber
Størrelse400 ml

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Dipentene, 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C. Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

Bilt-Hamber Electrox - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Poorboy's World

  Wheel Sealant
  199,-
 2. GYEON

  Q²M Clay Mild
  199,-
 3. Gtechniq

  I1 V2 Smart Fabric
  Fra 339,-
 4. Komplett poleringspakke PDA-15
  3990,- Før 5304,-
 5. Gtechniq

  Easy Coat
  Fra 199,-
 6. GYEON

  Q²M Prep
  Fra 869,-
 7. QuickJack

  BL-5000SLX
  16990,- Før 19990,-
Mer fra Bilt-Hamber
 1. Bilt-Hamber Finis Wax

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Finis Wax
  649,-
 2. Bilt-Hamber Auto-wash

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Auto-wash
  Fra 199,-
 3. Bilt-Hamber Cleanser-Polish

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Cleanser-Polish
  271,- Før 339,-
 4. Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black
  598,-