Bilt-Hamber Dynax UC Underbody Wax

Bilt-Hamber Dynax UC Underbody Wax

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black

Bilt-Hamber

Electrox zinkgrunning

Bilt-Hamber Electrox zinkgrunning

Størrelse: 400 ml
Bilt-Hamber zinkgrunning beskytter stålet mot korrosjon. Danner en beskyttelseshinne av 90% zink. Det er blitt bevist gjennom tusenvis av timer med spraying av saltvann at coatinger med høyt innhold av zink gir best beskyttelse av stålet.

Produktet er ikke på lager

259,-
Tilgjengelighet: Utsolgt

Electrox er spesielt godt egnet på understell, havneanlegg, bryggepåler og annet stål som er hardt utsatt for saltvann og andre forurensninger.

Dekkevne: 8-10 m3 per liter

Mer informasjon
ProdusentBilt-Hamber
Størrelse400 ml

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Dipentene, 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C. Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

Bilt-Hamber Electrox - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Menzerna

  Medium Cut Polish 2500
  Fra 229,-
 2. Menzerna

  Super Finish 3500
  Fra 229,-
 3. Unilite

  CRI-2300 High CRI Rechargeable
  2890,-
 4. Gtechniq

  C5 Wheel Armour
  Fra 399,-
 5. Bilt-Hamber

  AutoClay Soft
  219,-
 6. GYEON

  Q² Syncro lakkforsegling
  Fra 1690,-
 7. Flexipads

  Xtra Cutting Microfiber Pad
  Fra 109,-
 8. Poorboy's World

  Natty's Paste Wax Red
  319,-
Mer fra Bilt-Hamber
 1. Bilt-Hamber Auto-wash

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Auto-wash
  Fra 199,-
 2. Bilt-Hamber Deox-Gel

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Deox-Gel
  259,-
 3. Bilt-Hamber Auto-balm

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Auto-balm
  349,-
 4. Bilt-Hamber Atom-Mac

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Atom-Mac
  Fra 299,-