Bilt-Hamber Dynax UC Underbody Wax

Bilt-Hamber Dynax UC Underbody Wax

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black

Bilt-Hamber Epoxy Mastic Black

Bilt-Hamber

Electrox zinkgrunning

Bilt-Hamber Electrox zinkgrunning

Størrelse: 400 ml
Bilt-Hamber zinkgrunning beskytter stålet mot korrosjon. Danner en beskyttelseshinne av 90% zink. Det er blitt bevist gjennom tusenvis av timer med spraying av saltvann at coatinger med høyt innhold av zink gir best beskyttelse av stålet.

Produktet er ikke på lager

259,-
Tilgjengelighet: Utsolgt

Electrox er spesielt godt egnet på understell, havneanlegg, bryggepåler og annet stål som er hardt utsatt for saltvann og andre forurensninger.

Dekkevne: 8-10 m3 per liter

Mer informasjon
Produsent Bilt-Hamber
Størrelse 400 ml

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Dipentene, 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C. Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 

Bilt-Hamber Electrox - sikkerhetsdatablad

Spørsmål fra kunde
Ingen spørsmål enda, logg inn for å stille et spørsmål.
Anbefalte produkter
 1. Poorboy's World

  Natty's Paste Wax Red
  319,-
 2. GYEON

  Q² Matte
  1290,-
 3. Bilt-Hamber

  AutoClay Soft
  219,-
 4. GYEON

  Q² Syncro lakkforsegling
  Fra 1390,- Før 1690,-
 5. Menzerna

  Heavy Cut Compound 400 Green Line
  Fra 269,-
 6. Poorboy's World

  Natty's Paste Wax Blue
  159,- Før 319,-
Mer fra Bilt-Hamber
 1. Bilt-Hamber påføringspute

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber påføringspute
  29,-
 2. Bilt-Hamber Autofoam - 5 liter

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Autofoam - 5 liter
  349,-
 3. Bilt-Hamber Auto-wash

  Bilt-Hamber

  Bilt-Hamber Auto-wash
  Fra 199,-